No4544女神绮里嘉ula珠三角旅拍脱白色职业装露性感粉色内衣诱惑写真75P绮里嘉秀人网

No4544女神绮里嘉ula珠三角旅拍脱白色职业装露性感粉色内衣诱惑写真75P绮里嘉秀人网

趺阳脉微而紧,紧则为寒,微则为虚,微紧相搏,则为短气。此条之蜷卧足冷,即上条之浊邪中下也;此条之鼻涕舌胎,即上条之清邪中上也;此条之唇口干燥,即上条之口烂蚀龂也;此条之反大发热,即上条之痈脓下血也;此条之腹中痛,即上条之下重湫痛也;此条之恶寒,即上条之必内栗也。

沈明宗曰:用芎、归、白芍、甘草,调养厥阴、少阳血气之正,而邪自外出;以生葛、黄芩、半夏、生姜、佐李根,解半表半里之寒热,而逆可散。假令肝旺于春,随其时,色当青,脉当弦,此不病之色脉也。

其□也,非转属阳明之□也。疾行则喘喝,以肺主出气,而肾主纳气,为生气之原,呼吸之门,若真元耗损,则气虚不能续息,肺无所出,肾无所纳,故喘喝,此肺肾病也。

赵良曰:脱者去也,经脉乃藏府之隧道,为邪气所逼,故绝气脱去其脉而入于内。身微肿者,湿外搏也。

厥于中者,郁冒昏迷,不知痛痒;厥于经者,战栗口噤不能言语,以平日胃虚损谷,脾虚不运,中虚不胜外邪也。风寒外束,火热内郁,喉中水鸡声者,射干麻黄汤,宣通表里之邪。

脐下悸者,肾邪乘虚上干心病也。自此而推之,下之虽额上汗出微喘,若大小便不利者。

Leave a Reply