dvdms系列番号魔镜个子高

dvdms系列番号魔镜个子高

察五色之变见,诊生克邪正也。此支自外踝别行,由足肚之下尖处行少阳之后,结于之外侧络穴飞阳之分,乃上内廉,合大筋于委中而一之也。

凡此所言者,即其经行之地。少阴根起于涌泉,名曰“阴中之少阴”。

故凡诊病者必合脉色,内外参伍以求,则阴阳、表里、虚实、寒热之情无所遁,而先后、缓急、真假、逆从之治必无差,故可以决死生之分,而况于疾病乎?肺藏魄,气有余则喘咳上气,不足则息利少气。

若有火者,则菟丝尚宜酌易。腹中不和,气逆而有浊阴,此但用甘酸化阴之法,而逆气自消,亦高明柔克栝蒌一枚薤白三两白酒四斤薤白通阳,栝蒌散团结之气,再加白酒以行气血,自能消阴翳而开痹结。

若一误投,祸不旋踵。气郁者,香附为君;湿郁者,苍术为君;血郁者,川芎为君;食郁者,神曲为君;火郁者,栀子为君。

按之坚大急,如刀背也。清者为精,精如雨露;浊者为水,水如江河。

Leave a Reply